0939944004
0939944004

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ SẢN PHẨM

- Điều khoản chung chấp nhận đổi trả sản phẩm:

+ Thời gian đổi trả hàng trong vòng 48 giờ.

+ Sản phẩm đổi trả phải còn nhãn mác.

+ Sản phẩm chưa qua sử dụng.

+ Số tiền thu hồi sản phẩm Công ty sẽ chuyển trực tiếp vào tài khoản mua hàng để Quý khách lựa chọn sản phẩm khác.

- Các trường hợp từ chối nhận bảo hành:

+ Sản phẩm đã qua sử dụng.

+ Sản phẩm không còn nhãn mác.

+ Không bảo hành các sản phẩm quà tặng.