Chính sách khách sỉ

* Chính sách giá sỉ KymiSexy:

1. Hóa đơn nhập hàng mỗi lần tối thiểu 5 triệu.

2. Giảm 20% ngay khi nhập hàng.

3. Tổng doanh số nhập hàng mỗi tháng (Chu kỳ 1 tây hàng tháng):

- Trên 20 triệu chiết khấu thêm 5%

- Trên 40 triệu chiết khấu thêm 10%

- Trên 80 triệu chiết khấu thêm 15%

- Trên 150 triệu chiết khấu thêm 20%

    * Liên hệ Ms Thảo - 0946812412

    * Email: KymiSexy.com@gmail.com

 Trân trọng.